Sitemap

Wij zien in dat het Internet de mogelijkheid heeft levens van mensen te veranderen, hun horizon te verbreden en het gemak te vergroten waarmee zij hun werk verrichten. Deze voordelen komen in gevaar wanneer mensen bezorgd zijn over hun privacy.

KUBUS vindt het belangrijk dat de privacy van de gebruikers van het Internet wordt gerespecteerd. Deze pagina bevat details over het privacy beleid van KUBUS en wij zouden het op prijs stellen indien u hiervan kennis wilt nemen.